Tin tức :

Bùa hộ mệnh khỏi các tai nạn xấu

Bùa hộ mệnh (Talisman), giúp bảo vệ bạn khỏi các tai nạn xấu
Ẩn trong lá bùa là các câu thần chú sẽ bảo vệ người thờ nó hoặc mang theo nó khỏi các tai nạn biến cố trong cuộc sống
- Bảo vệ bạn khỏi tai nạn tàu xe
- Bảo vệ bạn khỏi các bệnh tật

Bạn cần gửi tên của bạn, tên của mẹ bạn cho tôi sau đó tôi sẽ làm lễ tại bàn thờ đặt trong nhà


Share this article :
 
THUẬT XEM CHỈ TAY CỦA KIM DŨNG TIÊN ĐOÁN TỔNG THẾ CÁC KHÍA CẠNH TRONG ĐỜI BẠN : Xem chỉ tay Online
Copyright © 2011. Xem chỉ tay đoán vận mệnh của Kim Dũng - Xem chỉ tay Kim Dũng 2013. All Rights Reserved