Tin tức :

Đường số mệnh phân nhánh thành hình cái nĩa

Đường số mệnh phân nhánh thành hình cái nĩa (<)


Đường số mệnh bị phân nhánh có dạng hình nĩa, điều đó chứng tỏ bố mẹ của thân chủ có mối quan hệ không được tốt, họ sống ly thân và thân chủ không cùng sống cùng họ
. Đường số mệnh khởi đầu từ Gò Thái Âm, chỉ ra rằng cô gái sẽ là người thành công nhờ sự hỗ trợ từ người khác giới (thành công sau hôn nhân)  

Share this article :
 
THUẬT XEM CHỈ TAY CỦA KIM DŨNG TIÊN ĐOÁN TỔNG THẾ CÁC KHÍA CẠNH TRONG ĐỜI BẠN : Xem chỉ tay Online
Copyright © 2011. Xem chỉ tay đoán vận mệnh của Kim Dũng - Xem chỉ tay Kim Dũng 2013. All Rights Reserved