Tin tức :

Đường thái dương trong thuật xem chỉ tay

Đường thái dương hay còn gọi là đường quý nhân phù trợ, tiếng anh có nghĩa là sun line (đường mặt trời).
Đường này nằm tại gò sao Thái dương

Nếu bàn tay ai đó không có đường Thái dương thì cả đời sống trong tăm tối, vận may không bao giờ mĩm cười với những người này

Nếu đường thái dương đậm và không đứt gãy chứng tỏ khả năng tài chính của người đó tốt

Đường thái dương cũng có các hiệu ứng xấu từ từ tội, bị dính lứu đến scandal hay các vấn đề kiện tụng, tống giam...
Share this article :
 
THUẬT XEM CHỈ TAY CỦA KIM DŨNG TIÊN ĐOÁN TỔNG THẾ CÁC KHÍA CẠNH TRONG ĐỜI BẠN : Xem chỉ tay Online
Copyright © 2011. Xem chỉ tay đoán vận mệnh của Kim Dũng - Xem chỉ tay Kim Dũng 2013. All Rights Reserved