Tin tức :

Đường con cái trong thuật xem chỉ tay


Đường con cái chính là các đường thẳng đứng phía bên trên đường hôn nhân. Như một quy luật tự nhiên thì đường này thường xuất hiện dày và nhiều hơn ở bàn tay phụ nữ hơn nam giới

  Bằng cách quan sát đường con cái trên bàn tay bạn tôi có thể tiên đoán số con cái mà bạn có thể có tuyên đoán con đầu lòng sẽ là trai hay gái, các dấu hiệu của sinh đôi hoặc các sức khỏe của thai nhi hoặc sức khỏe bà mẹ... hoặc các dấu hiệu khác tôi có thể chỉ ra các dấu hiệu của xảy thai, đẻ non...

Các dấu hiệu đặc biệt của đường con cái
+ Các đường có nét rộng chỉ ra con trai
+ Đường mảnh nói lên sẽ sinh con gái
+ Đường rõ và nét chỉ ra sức khỏe con cái sẽ tốt
+ Đường mà kết thúc bởi hòn đảo hoặc bị đứt gãy nói lên sự phát triển của con cái sẽ chậm

Điều bạn cần là hãy gửi ảnh bàn tay độ phân dải cao và nét cho tôi;
Email: xemchitay.kimdung@gmail.com
Share this article :
 
THUẬT XEM CHỈ TAY CỦA KIM DŨNG TIÊN ĐOÁN TỔNG THẾ CÁC KHÍA CẠNH TRONG ĐỜI BẠN : Xem chỉ tay Online
Copyright © 2011. Xem chỉ tay đoán vận mệnh của Kim Dũng - Xem chỉ tay Kim Dũng 2013. All Rights Reserved